Ogłoszenia

 


Wizualizacja naszego Kościoła - (film) stworzona przez Panią Marlenę Lewińską.

Wnętrze Kościoła

ofiary na budowę można składać za pośrednictwem kontaw banku PeKaO S.A. O/Brzeziny:

Parafia pw. Matki Bożej Panny Częstochowskiej w Brzezinach 47 1240 3334 1111 0010 4126 4361 z dopiskiem "budowa"


Nasi księża

 

Archidiecezja Łódzka

 

Kontakt

 

 

KRONIKA PARAFIALNA

INFORMACJE:

Obraz MBC

Zobacz więcej

Jesteśmy na Facebook-u:

 

 


Niechaj moc płynąca z Bożego Narodzenia
Przyniesie radość i pokój.
A Błogosławieństwo Dzieciątka Jezus
Wspiera we wszystkim co dobre i piękne

Aktualny plan kolędy znajduje się tutaj

 

Zbiórka makulatury na studnie dla Sudanu: w każdy 3 piątek i sobotę miesiąca.

 


Warto przeczytać, warto przemyśleć.

Bracia mniejsi


 

Niedziela Świętej Rodziny

Kolejny raz Brzeziny "z lotu ptaka"

3 Króli - Rozstrzygnięcie konkursu szopek rodzinnych

Światowy Dzień Chorego

Środa Popielcowa

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Rekolekcje dz. 1

Rekolekcje dz. 2

Rekolekcje dz. 3

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek nowi ministranci

Wielki Piątek

Święcenie pokarmów

Wielkanoc Poniedziałek

Komunia I tura

Komunia II tura

Obrazki z budowy

Dzień przed Kanonizacją

Zesłanie Ducha Św.

Uroczystość Wniebozwięcia Najświętszej Maryi Panny

Odpust w Parafii

Zdjęcia z Dożynek

Występ Dominiki i Krzysztofa

Wszystkich Świętych

Światełko Betlejemskie

Pasterka - Koncert Orkiestry

Święta Bożego Narodzenia 2014


 

Archidiecezja: Łódzka

Dekanat: Brzeziński

Pafia: Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach

 

opis parafii:


Abp Władysław Ziółek erygował 1 lipca 2010 r. nową parafię Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach. Jej proboszczem będzie od 1 lipca ks. Marek Balcerak.Nowa parafia powstaje w granicach dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej (erygowanego dekretem z dnia 19 listopada 2008 roku).

Granice nowej parafii stanowią: od strony północnej południowa granica par. Wszystkich Świętych w Kołacinku; od strony wschodniej zachodnia granica parafii Wniebowzięcia NMP w Rogowie; od strony południowej miejscowości: Helenówek, Bronowice, Sadowa i Przecław, ul. Składowa (strona północna) od granicy wsi Kędziorki do ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego (strona wschodnia) od ul. Składowej do ul. Sienkiewicza, ul Sienkiewicza (strona północna) od ul. Dąbrowskiego do ul. Modrzewskiego; od strony zachodniej ul. Modrzewskiego (obie strony) od ul. Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego (strona wschodnia) od ul. Modrzewskiego do granic miasta, trasa nr 704 (obie strony) od granicy miasta do granicy z parafią Wszystkich Świętych w Kołacinku.


Do czasu wybudowania kościoła wierni będą korzystać z tymczasowej kaplicy. Nowa parafia należy do dekanatu brzezińskiego.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca.