Ogłoszenia

 


Wizualizacja naszego Kościoła - (film) stworzona przez Panią Marlenę Lewińską.

Wnętrze Kościoła

ofiary na budowę można składać za pośrednictwem kontaw banku PeKaO S.A. O/Brzeziny:

Parafia pw. Matki Bożej Panny Częstochowskiej w Brzezinach 47 1240 3334 1111 0010 4126 4361 z dopiskiem "budowa"


Nasi księża

 

Archidiecezja Łódzka

 

Kontakt

 

 

KRONIKA PARAFIALNA

INFORMACJE:

Obraz MBC

Zobacz więcej

Jesteśmy na Facebook-u:

 

 


Wielki Post

Wielki Post zaczyna się od Środy Popielcowej, a kończy przed Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Jest to czas oczekiwania na przyjście Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. To także czas duchowego odrodzenia i wewnętrznej przemiany człowieka. Aby była ona owocna, Kościół daje nam środki pomocne do jej osiągnięcia w postaci modlitwy, postu i jałmużny. Dzięki nim zbliżamy się do Boga, a wtedy możemy lepiej zobaczyć własne grzechy i podjąć radykalną przemianę serca, porzucić nasze złe nawyki oraz skupić się na rozważaniu śmierci Jezusa i jego zmartwychwstania. Dla mnie czas Wielkiego Postu jest szczególnie ważny, gdyż daje mi szansę wyciszenia swego wnętrza i zatrzymania szybkiego tempa życia, które narzuca nam dzisiejszy świat. Dzięki temu mogę podjąć refleksję nad własnym życiem, poznać swoje słabości i podjąć z nimi walkę. W okresie Wielkiego Postu wszystkie obrzędy, modlitwy i nabożeństwa prowadzą nas do uznania własnej grzeszności i zachęcają do nawrócenia. Dla mnie szczególne znaczenie ma Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Pozwalają mi one głębiej przeżyć mękę Pana Jezusa i uzmysłowić sobie na nowo, że każdy z nas, tak jak Chrystus musi dźwigać swój krzyż, przyjąć go i nie uciekać od niego. Wielki Post to także 40-dniowa praca nad sobą, której efekty powinny procentować na kolejne dni roku. Ważnym elementem tego czasu, do którego przywiązuje dużą wagę są rekolekcje. Wyznaczają one drogę nawrócenia, umacniają w podjętych postanowieniach i dają siłę do podejmowania refleksji nad sobą. Innym narzędziem, które daj nam Kościół, służącym do wzmocnienia naszej wiary jest post. Jednak nigdy nie może być on celem i wartością samą w sobie, ale ma służyć naszej wewnętrznej przemianie oraz musi pociągać za sobą nawrócenie serca - inaczej jest bezużyteczny. Post połączony z modlitwami i uczynkami miłosierdzia pomaga mi wzmocnić więź z Bogiem i bliźnimi oraz dostrzec ich potrzeby. Ważne są dla mnie słowa Benedykta XVI, które mogą stanowić podsumowanie tych wielkopostnych rozważań:" Wielki Post każdego roku stwarza nam opatrznościową okazję do refleksji nad sensem i wartością naszego życia chrześcijańskiego i pobudza nas do odkrywania miłosierdzia Bożego, abyśmy sami z kolei stawali się bardziej miłosierni względem braci". Ks. Marek


 

Zbiórka makulatury na studnie dla Sudanu: w każdy 3 piątek i sobotę miesiąca.

 


 

Archidiecezja: Łódzka

Dekanat: Brzeziński

Pafia: Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach

 

opis parafii:


Abp Władysław Ziółek erygował 1 lipca 2010 r. nową parafię Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach. Jej proboszczem będzie od 1 lipca ks. Marek Balcerak.Nowa parafia powstaje w granicach dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej (erygowanego dekretem z dnia 19 listopada 2008 roku).

Granice nowej parafii stanowią: od strony północnej południowa granica par. Wszystkich Świętych w Kołacinku; od strony wschodniej zachodnia granica parafii Wniebowzięcia NMP w Rogowie; od strony południowej miejscowości: Helenówek, Bronowice, Sadowa i Przecław, ul. Składowa (strona północna) od granicy wsi Kędziorki do ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego (strona wschodnia) od ul. Składowej do ul. Sienkiewicza, ul Sienkiewicza (strona północna) od ul. Dąbrowskiego do ul. Modrzewskiego; od strony zachodniej ul. Modrzewskiego (obie strony) od ul. Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego (strona wschodnia) od ul. Modrzewskiego do granic miasta, trasa nr 704 (obie strony) od granicy miasta do granicy z parafią Wszystkich Świętych w Kołacinku.


Do czasu wybudowania kościoła wierni będą korzystać z tymczasowej kaplicy. Nowa parafia należy do dekanatu brzezińskiego.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca.