Ogłoszenia

 


Wizualizacja naszego Kościoła - (film) stworzona przez Panią Marlenę Lewińską.

Wnętrze Kościoła

ofiary na budowę można składać za pośrednictwem kontaw banku PeKaO S.A. O/Brzeziny:

Parafia pw. Matki Bożej Panny Częstochowskiej w Brzezinach 47 1240 3334 1111 0010 4126 4361 z dopiskiem "budowa"


Nasi księża

 

Archidiecezja Łódzka

 

Kontakt

 

 

KRONIKA PARAFIALNA

INFORMACJE:

Obraz MBC

Zobacz więcej

Jesteśmy na Facebook-u:

 

 


 

Zbiórka makulatury na studnie dla Sudanu: w każdy 3 piątek i sobotę miesiąca.

 


 

Archidiecezja: Łódzka

Dekanat: Brzeziński

Pafia: Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach

 

opis parafii:


Abp Władysław Ziółek erygował 1 lipca 2010 r. nową parafię Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach. Jej proboszczem będzie od 1 lipca ks. Marek Balcerak.Nowa parafia powstaje w granicach dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej (erygowanego dekretem z dnia 19 listopada 2008 roku).

Granice nowej parafii stanowią: od strony północnej południowa granica par. Wszystkich Świętych w Kołacinku; od strony wschodniej zachodnia granica parafii Wniebowzięcia NMP w Rogowie; od strony południowej miejscowości: Helenówek, Bronowice, Sadowa i Przecław, ul. Składowa (strona północna) od granicy wsi Kędziorki do ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego (strona wschodnia) od ul. Składowej do ul. Sienkiewicza, ul Sienkiewicza (strona północna) od ul. Dąbrowskiego do ul. Modrzewskiego; od strony zachodniej ul. Modrzewskiego (obie strony) od ul. Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego (strona wschodnia) od ul. Modrzewskiego do granic miasta, trasa nr 704 (obie strony) od granicy miasta do granicy z parafią Wszystkich Świętych w Kołacinku.


Do czasu wybudowania kościoła wierni będą korzystać z tymczasowej kaplicy. Nowa parafia należy do dekanatu brzezińskiego.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca.